Çocuk evi nedir?

Çocuk evi hizmeti, korunma altında bulunan çocukların daha küçük birimlerde bakımının sağlanması amacıyla her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil dairelerde verilen yatılı sosyal hizmet modelidir. İlk olarak 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

Sistemin uygulanmaya başlamasıyla ASP Bakanlığı gerçek veya tüzel kişilere işbirliği ve protokol kapsamında Çocuk Evi açma izni vermiştir. ASP Bakanlığı Çocuk Evleri Sistemi kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla protokol imzalayarak daha çok çocuğumuzun bu sistemden faydalanmasına çalışmaktadır. Bu kapsamda çalışan sivil toplum kuruluşları içinde altı ilde (İSTANBUL,ANKARA,BURSA,YOZGAT,URFA,DİYABAKIR ) 850 çocuk ve 150 çocuk evi ile en çok çocuk evi açan Mutlu Yuva Dernek ‘leridir.

Çocuk evi Amacı nedir?

Arkadaşlık, komşuluk, mahalle gibi kavramlar ile toplumsal örf ve adetlerimizi, ahlak ve değerlerimizi yaşayarak toplumla iç içe yaşamın gereklerinin öğrenilmesi ve toplumsal hayata etkin katılımının sağlanarak kendine güvenen, geleceğe umutla bakabilen çocukların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Derneğimiz, dezavantajlı çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmaktadır. Eğitim merkezlerimiz çocuklarımızın becerilerini erken yaşta keşfetmelerine imkan sağlamakta ve dezavantajlı olmanın getirdiği sosyal dışlanmanın önüne geçmektedir. Mahallelerindeki okullara giden çocuklarımız, okul sonrasında servislerle Eğitim Merkezlerimize gelerek kadrolu ve gönüllü öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz atölyelerde, değerler eğitiminin yanı sıra, okul derslerine destek, spor ve sanatsal alanlarda faaliyetlere katılmaktadır.

Üniversiteye hazırlık çalışmalarıyla desteklediğimiz gençlerimizin bir kısmı yükseköğretim kurumlarında eğitim hayatlarına devam etmektedir. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşmeyen gençlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmektedir. Derneğimiz eğitim hayatları boyunca ve sonrasında hayata atılma süreçlerinde gençlerimize desteğini sürdürmektedir.

HAMİYET AİLE PROJESİ

Projenin amaçları: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak açılan “Çocuk Evleri”nde kalan korunmaya muhtaç her çocuğun rol model kazanabileceği, bağlanma ve aidiyet duygusunu yaşayabileceği Hamiyet Ailesinin olmasını sağlamak.

Derneğimizin Ankara  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yapmış olduğu protokol neticesinde açılan 25 Çocuk Evi’nde bulunan 130 çocuğa   aile yapısını öğrenebilecekleri bir Hamiyet Ailesinin olması.

KİMLER HÂMİ AİLE OLABİLİR?

 • T.C. vatandaşı olması
 • En az ilkokul mezunu olması
 • 35 – 55 yaşlarında olması (5 yaş altı veya üstü olabilir.)
 • Çocuk Evleri’nin bulunduğu illerde ikamet ediyor olması
 • Hâmi Ailenin, en azından anne-babadan müteşekkil olması
 • Ailenin en küçük bireyinin 3 yaşını geçmiş olması
 • Hâmi Aile adaylarının hâmisi olacağı çocuğu, tüm aile bireylerinin kabul etmesi
 • Aile bireylerinin beden ve ruh sağlığına sahip olması
 • Aile bireylerinde ağır hastalık (otizm, kanser vb.) bulunmaması
 • Ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin orta seviyede olması
 • Dernek ve kurum çalışanı olmaması

HÂMİ AİLENİN SORUMLULUKLARI

 1.  Hâmisi olduğu çocukla haftada bir gün düzenli vakit geçirmesi.
 2.  Hâmi Ailenin, hâmisi olduğu çocuğa yoksun olduğu sıcak aile ortamını, anne-baba rol modelini, aile içi iletişim yapısını göstermeye çalışması.
 3. Hâmi Ailenin, hâmisi olduğu çocuğa Türk örf adetlerine uygun davranış biçimlerini kazandırmaya çalışması.
 4. Hâmi annenin periyodik ev toplantılarına düzenli katılması.
 5. Ailenin; seyahatler, sağlık durumları gibi olağan dışı durumlarda çocukla bir süre vakit geçiremeyeceğini, hâmisi olduğu çocuğa bizzat kendilerinin iletmesi ve çocuğun evindeki bakım elemanına da bildirerek, ev sorumlusuyla koordineli hareket etmesi.
 6. Hâmi anne ya da babanın iki ayda bir yapılan, Rehberlik ve Danışmanlık Toplantıları’na düzenli katılması.

Sosyal Rehber Projesi

Bu projeyle, çocuk evlerinde kalan 10–18 yaşlarındaki çocukların rol model kazanmaları, sosyal entegrasyonları ve sosyo-kültürel gelişimlerinin sağlaması hedeflenmektedir. Proje kapsamında mülakat ile belirlenen 20-35 yaşlarındaki gönüllüler, gönüllü eğitimi ve oryantasyon programı sonrasında uygun görülen çocuğun gönüllüsü olarak, haftada bir gün çocuğun ihtiyacına uygun belirlenen etkinliklere katılmaktadırlar. Ayrıca çocukların akademik ihtiyaçlarına da destek olabilmektedirler.

KİMLER SOSYAL REHBER OLABİLİR?

 • T.C. vatandaşı olması
 • En az lise mezunu olması
 • 18 – 30 yaşlarında olması
 • Çocuk evlerinin bağlı olduğu illerde ikamet ediyor olması
 • Sosyal rehber anne-babadan müteşekkil olmayabilir.
 • Dernek ve kurum çalışanı olmaması

SOSYAL REHBERİN SORUMLULUKLARI

1. Gönüllünün uygun zamanlarda ev sorumlusunun bilgisi ve onayı dâhilinde çocuk evinde yaşayan tüm çocuklarla sosyal etkinlikler yapması

2. Nitelikleri uygun gönüllülerin çocuklara ders takviyesinde bulunması

3. Özel günlerde (doğum günü, bayramlar, sünnet, karne günü ve benzeri kutlamalar) evin tüm çocukları ile mutlu bir gün geçirmesini sağlayacak organizasyonlara yardımcı olması

4. Gönüllü, bir evin ya da birden fazla evin gönüllüsü olabilir.

5. Gönüllüden öncelikli beklenti, ergen çocukların hayatında doğru ve toplumsal kurallara uyumlu rol model oluşturacak davranışlar sergilemeleridir.

6. Sosyal rehber olan gönüllünün her hafta düzenli destek vermesi beklenmekle birlikte, yapmak istedikleri ile ilgili, kendi isteği doğrultusunda ev sorumlusu ile iletişime geçer ve ev sorumlusunun bilgisi ve izni dâhilinde görüşmeleri gerçekleştirir.

Yaşam Merkezleri Projesi

 

Genel Amaç: Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak açılan “Çocuk Evleri” nde kalan korunmaya muhtaç çocukların korunması, bakımı, rehabilitasyonu, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, yetiştirilmesi, Eğitim ve Mesleki olarak geleceklerinin desteklenmesi.