Psikolojik Destek Çalışmaları

 • Mutlu Yuva Derneği her 7 eve 1 psikolog tahsis etmektedir. Bu psikologlarımız, çocukların geçmişte yaşadıkları travmaların izlerini silerek kendileriyle ve toplumla barışık, hayata değer katan bireyler olabilmeleri için teröpatik çalışmalar yapmaktadır.
 • Ölçme ve değerlendirme araçları ile çocuklarımızın ruhsal, zihinsel, gelişimsel durumu tespit edilmekte, değerlendirme sonucunda oyun terapisi, sanat terapisi ve psikodrama yöntemleri uygulanmaktadır.
 •  Çocuklar ihtiyaç halinde psikiyatrik destek için uzmanlara yönlendirilmektedir.

Psikolojik Destek

Bizler çocuk evlerinde koruma altındaki çocukların fiziki ortamlarını iyileştirmenin yanında psikolojik destek olması gerektiğinin benimsemekteyiz. Her 30 çocuğa 1 psikolog tahsis ederek travma, davranış ve uyum bozukluğu, psikiyatrik takipler, testler, terapiler, eğitimler ve onlara dokunan ilişkinlere yönelik hizmet içi seminer ve danışmanlık yoluyla topluma kazandırmaları amacıyla top yekün bir çalışma yürütmekteyiz bu çalışmaları sürdürebilmemiz için vereceğiniz destek hayati önem arz etmektedir.

Hesap No:

İban No:

Eğitim ve Gelişim Merkezleri

İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen Yaşam Merkezleri Projesi ile İstanbul’da 2 adet Yaşam Merkezi kurulmuştur. 2015 yılında Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla Akfırat Yaşam Merkezi de hizmete girmiştir.

Çocuk evlerinde himaye edilen çocukların, hayatın fırtınalarına dayanacak manevi dinamikleri kazanmış, akademik yönden başarılı, içinde yaşadığı toplumun değerlerine uyumlu ideal ve hedefleri olan Yaşam Merkezleri 2018 yılı itibariyle Eğitim ve Gelişim Merkezleri olarak adlandırılmaktadır.

Yürütülen Çalışma Başlıkları:

 • Değerler Eğitimi Atölyesi (Milli ve Manevi Değerler, Kuran-ı Kerim Çalışmaları)
 • Müzik Atölyesi (Koro, Folklor ve Enstrüman Çalışmaları)
 • Sanat Atölyesi (Ebru, Resim, Drama, El Sanatları)
 • Spor Atölyesi (Taekwando, Jimnastik, Yüzme, Futbol, Satranç)
 • Yazarlık Atölyesi
 • Okul Öncesi Eğitim Atölyesi
 •  Etüt Çalışmaları

Yaşam Atölyeleri ve Terapi Hizmetleri Yoluyla Psikososyal Destek Sağlanması Projesi

2016 yılında İSTKA projesi kapsamında Dezavantajlı Çocuklara Yaşam Atölyeleri ve Terapiler Yoluyla Psikososyal Destek Sağlanması Projesi ile şu atölyeler kurulmuştur:

 • Karakter Atölyesi (Büyük Adamlar, Büyük Kitaplar, Değerlerimiz)
 • Kendini İfade Atölyesi (Drama, Hitabet, Yazarlık)
 • Matematik Atölyesi (Mental Aritmetik, Singapur Matematiği, Eğlenceli Matematik)
 • Bilim Atölyesi (Robotik, Deneyler, Çevreci Çocuk)
 • Sanat Atölyesi (Görsel Sanatlar, Müzik, Stop Motion –Karikatür-)
 • Oyun Atölyesi (Origami, Zekâ Oyunları, Geleneksel Türk Oyunları)

Ayrıca proje kapsamında kurumsal kapasiteyi artırma adına psikologların eğitimleri, eğiticilerin eğitimleri ve atölye el kitapçıkları düzenlenmiştir.

Yürütülen Çalışma Başlıkları:

 • Değerler Eğitimi Atölyesi (Milli ve Manevi Değerler, Kuran-ı Kerim Çalışmaları)
 • Müzik Atölyesi (Koro, Folklor ve Enstrüman Çalışmaları)
 • Sanat Atölyesi (Ebru, Resim, Drama, El Sanatları)
 • Spor Atölyesi (Taekwando, Jimnastik, Yüzme, Futbol, Satranç)
 • Yazarlık Atölyesi
 • Okul Öncesi Eğitim Atölyesi
 •  Etüt Çalışmaları

Yaşam Merkezleri Projesi

Mutlu Yuva Derneği 2012 Yılında İSTKA Çocukların ve gençlerin girişimcilik, beceri ve geleceklerini destekleme mali destek programı kapsamında hibe desteği almıştır.

Genel Amaç: Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak açılan “Çocuk Evleri” nde kalan korunmaya muhtaç çocukların korunması, bakımı, rehabilitasyonu, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, yetiştirilmesi, Eğitim ve Mesleki olarak geleceklerinin desteklenmesi.

Özel Amaç: İSTANBUL AİLE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ bünyesinde bulunan ve derneğimizin İSTANBUL AİLE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ ile yapmış olduğu protokol neticesinde açılan 15 evde bulunan 100 çocuk için ve 2012 yıl sonuna kadar açmayı planladığımız 9 Ev ve 54 çocuk olmak üzere toplam 154 çocuk başta olmak üzere İSTANBUL AİLE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Bünyesinde bulunan çocuklar için Anadolu ve Avrupa yakasında iki adet MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM MERKEZİ kurulması amaçlanmıştır.