Psikolojik Destek Çalışmaları

 • Ankara Mutlu Yuva Derneği olarak ihtiyaç halinde psikolog tahsis etmektedir. Bu psikologlarımız, çocukların geçmişte yaşadıkları travmaların izlerini silerek kendileriyle ve toplumla barışık, hayata değer katan bireyler olabilmeleri için teröpatik çalışmalar yapmaktadır.
 • Ölçme ve değerlendirme araçları ile çocuklarımızın ruhsal, zihinsel, gelişimsel durumu tespit edilmekte, değerlendirme sonucunda oyun terapisi, sanat terapisi ve psikodrama yöntemleri uygulanmaktadır.
 •  Çocuklar ihtiyaç halinde psikiyatrik destek için uzmanlara yönlendirilmektedir.

Psikolojik Destek

Bizler çocuk evlerinde koruma altındaki çocukların fiziki ortamlarını iyileştirmenin yanında psikolojik destek olması gerektiğinin benimsemekteyiz.

Her çocuğumuzun  travma, davranış ve uyum bozukluğu, psikiyatrik takipler, testler, terapiler, eğitimler ve onlara dokunan ilişkinlere yönelik hizmet içi seminer ve danışmanlık yoluyla topluma kazandırmaları amacıyla top yekün bir çalışma yürütmekteyiz bu çalışmaları sürdürebilmemiz için vereceğiniz destek hayati önem arz etmektedir.

Eğitim ve Gelişim Merkezleri

Çocuk evlerinde himaye edilen çocukların, hayatın fırtınalarına dayanacak manevi dinamikleri kazanmış, akademik yönden başarılı, içinde yaşadığı toplumun değerlerine uyumlu ideal ve hedefleri olan Yaşam Merkezleri 2018 yılı itibariyle Eğitim ve Gelişim Merkezleri olarak adlandırılmaktadır.

Yürütülen Çalışma Başlıkları:

 • Değerler Eğitimi Atölyesi (Milli ve Manevi Değerler, Kuran-ı Kerim Çalışmaları)
 • Müzik Atölyesi (Koro, Folklor ve Enstrüman Çalışmaları)
 • Sanat Atölyesi (Ebru, Resim, Drama, El Sanatları)
 • Spor Atölyesi (Taekwando, Jimnastik, Yüzme, Futbol, Satranç)
 • Yazarlık Atölyesi
 • Okul Öncesi Eğitim Atölyesi
 •  Etüt Çalışmaları

Yaşam Atölyeleri ve Terapi Hizmetleri Yoluyla Psikososyal Destek 

 • Karakter Atölyesi (Büyük Adamlar, Büyük Kitaplar, Değerlerimiz)
 • Kendini İfade Atölyesi (Drama, Hitabet, Yazarlık)
 • Matematik Atölyesi (Mental Aritmetik, Singapur Matematiği, Eğlenceli Matematik)
 • Bilim Atölyesi (Robotik, Deneyler, Çevreci Çocuk)
 • Sanat Atölyesi (Görsel Sanatlar, Müzik, Stop Motion –Karikatür-)
 • Oyun Atölyesi (Origami, Zekâ Oyunları, Geleneksel Türk Oyunları)

Ayrıca proje kapsamında kurumsal kapasiteyi artırma adına psikologların eğitimleri, eğiticilerin eğitimleri ve atölye el kitapçıkları düzenlenmiştir.

Yürütülen Çalışma Başlıkları:

 • Değerler Eğitimi Atölyesi (Milli ve Manevi Değerler, Kuran-ı Kerim Çalışmaları)
 • Müzik Atölyesi (Koro, Folklor ve Enstrüman Çalışmaları)
 • Sanat Atölyesi (Ebru, Resim, Drama, El Sanatları)
 • Spor Atölyesi (Taekwando, Jimnastik, Yüzme, Futbol, Satranç)
 • Yazarlık Atölyesi
 • Okul Öncesi Eğitim Atölyesi
 •  Etüt Çalışmaları