Psikolojik Destek Çalışmaları

 • Ankara Mutlu Yuva Derneği olarak ihtiyaç halinde  dernek bünyesinde psikolog istihdam etmektedir. Bu psikologlarımız, çocukların geçmişte yaşadıkları travmaların izlerini silerek kendileriyle ve toplumla barışık, hayata değer katan bireyler olabilmeleri için teröpatik çalışmalar yapmaktadır.
 • Ölçme ve değerlendirme araçları ile çocuklarımızın ruhsal, zihinsel, gelişimsel durumu tespit edilmekte, değerlendirme sonucunda oyun terapisi, sanat terapisi ve psikodrama yöntemleri uygulanmaktadır.
 •  Çocuklar ihtiyaç halinde psikiyatrik destek için uzmanlara yönlendirilmektedir.

Psikolojik Destek

Bizler çocuk evlerinde koruma altındaki çocukların fiziki ortamlarını iyileştirmenin yanında psikolojik destek olması gerektiğinin benimsemekteyiz.

Eğitim ve Gelişim Merkezleri

İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen Yaşam Merkezleri Projesi ile İstanbul’da 2 adet Yaşam Merkezi kurulmuştur. 2015 yılında Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla Akfırat Yaşam Merkezi de hizmete girmiştir.

Çocuk evlerinde himaye edilen çocukların, hayatın fırtınalarına dayanacak manevi dinamikleri kazanmış, akademik yönden başarılı, içinde yaşadığı toplumun değerlerine uyumlu ideal ve hedefleri olan Yaşam Merkezleri 2018 yılı itibariyle Eğitim ve Gelişim Merkezleri olarak adlandırılmaktadır.

Yürütülen Çalışma Başlıkları:

 • Değerler Eğitimi Atölyesi (Milli ve Manevi Değerler, Kuran-ı Kerim Çalışmaları)
 • Müzik Atölyesi (Koro, Folklor ve Enstrüman Çalışmaları)
 • Sanat Atölyesi (Ebru, Resim, Drama, El Sanatları)
 • Spor Atölyesi (Taekwando, Jimnastik, Yüzme, Futbol, Satranç)
 • Yazarlık Atölyesi
 • Okul Öncesi Eğitim Atölyesi
 •  Etüt Çalışmaları

Yaşam Atölyeleri ve Terapi Hizmetleri Yoluyla Psikososyal Destek Sağlanması Projesi

Yaşam Atölyeleri ve Terapiler Yoluyla Psikososyal Destek Sağlanması Projesi ile şu atölyeler kurulmuştur:

 • Karakter Atölyesi (Büyük Adamlar, Büyük Kitaplar, Değerlerimiz)
 • Kendini İfade Atölyesi (Drama, Hitabet, Yazarlık)
 • Matematik Atölyesi (Mental Aritmetik, Singapur Matematiği, Eğlenceli Matematik)
 • Bilim Atölyesi (Robotik, Deneyler, Çevreci Çocuk)
 • Sanat Atölyesi (Görsel Sanatlar, Müzik, Stop Motion –Karikatür-)
 • Oyun Atölyesi (Origami, Zekâ Oyunları, Geleneksel Türk Oyunları)

Ayrıca proje kapsamında kurumsal kapasiteyi artırma adına psikologların eğitimleri, eğiticilerin eğitimleri ve atölye el kitapçıkları düzenlenmiştir.

Yürütülen Çalışma Başlıkları:

 • Değerler Eğitimi Atölyesi (Milli ve Manevi Değerler, Kuran-ı Kerim Çalışmaları)
 • Müzik Atölyesi (Koro, Folklor ve Enstrüman Çalışmaları)
 • Sanat Atölyesi (Ebru, Resim, Drama, El Sanatları)
 • Spor Atölyesi (Taekwando, Jimnastik, Yüzme, Futbol, Satranç)
 • Yazarlık Atölyesi
 • Okul Öncesi Eğitim Atölyesi
 •  Etüt Çalışmaları

Yaşam Merkezleri Projesi

Genel Amaç: Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak açılan “Çocuk Evleri” nde kalan korunmaya muhtaç çocukların korunması, bakımı, rehabilitasyonu, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, yetiştirilmesi, Eğitim ve Mesleki olarak geleceklerinin desteklenmesi.

Özel Amaç: ANKARA AİLE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ bünyesinde bulunan ve derneğimizin  İL MÜDÜRLÜĞÜ ile yapmış olduğu protokol neticesinde açılan 25 evde bulunan 130 çocuk ve kurumun diğer çocukları  için ANAKRA  MUTLU YUVA EĞİTİM MERKEZİ kurulması amaçlanmıştır.