Hizmet İçi Eğitimler

Sağlam kişilikli, hedefine kilitlenmiş, dürüst ve saygın bireyler yetiştirmek için eğitimin temel metot ve kavramlarının özümsenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çocuğa etki eden bakım personelleri, dernek çalışanları, hami aileler, sosyal rehberler vb. tüm kişiler tarafından ortak tutum olarak benimsenmesi amacıyla hizmet içi eğitim çalışmaları yürütülmektedir.

Hayat Rehberi Eğitimleri

Çocuk evlerinde kalan kimsesiz ve korunmaya ihtiyacı olan çocuklar başta olmak üzere; madde bağımlısı, suça sürüklenmiş vb. konularda çocuklara ‘Hayat Rehberliği’ yapabilecek sosyal hizmet personeli yetiştirme amacıyla kurs açarak ehliyetli ve yetkin personel sayısını artırmak hedeflenmiştir.

2013 yılı itibariyle 70 civarında kursiyer sertifikalandırılmıştır.

Dezavantajlı Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Eğitimlerimiz

Çocuk Evlerimizde kalan çocuklarımızın sosyal, kültürel, fiziksel ve eğitim alanlarında gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli eğitim modülleri uygulanmaktadır.

Eğitim ve Gelişim Merkezleri

Çocuk evlerinde himaye edilen çocukların, hayatın fırtınalarına dayanacak manevi dinamikleri kazanmış, akademik yönden başarılı, içinde yaşadığı toplumun değerlerine uyumlu ideal ve hedefleri olan Yaşam Merkezleri 2018 yılı itibariyle Eğitim ve Gelişim Merkezleri olarak adlandırılmaktadır.

Genel Amaç: Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak açılan “Çocuk Evleri” nde kalan korunmaya muhtaç çocukların korunması, bakımı, rehabilitasyonu, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, yetiştirilmesi, Eğitim ve Mesleki olarak geleceklerinin desteklenmesi.

Mutlu Çocuk Dergisi

Kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar için özel içerikle hazırlanan ”Mutlu Çocuk Dergisi” ülkemizde ve dünyada bu alanda çıkarılan tek dergi olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Okul öncesi ve 7-14 Yaş olmak üzere iki ayrı konseptte çıkan dergi; değerler ve karakter eğitimini temel almakta olup, her sayısında çocuklarımızın önemli şahsiyetlerle yaptığı röportajlar yer almaktadır. Ayrıca çocuklarımız dergiye kendi yazıları ve çizimleriyle de renk katmaktadır.